frågor och svar

Låt oss besvara dina frågor

Vad händer i världen?

Många användare i Europa övergår efterhand till alkoholfria alternativ för desinfektion. Alkoholfridesinfektion har många fördelar, den är hudvänlig, ej brandfarlig, underlättar lager och hantering, skonsam och miljövänlig för omgivningen.

Behöver jag tvätta händerna när jag använder Cleanpures handdesinfektion?

Om händerna är smutsiga behöver man tvätta händerna med tvål och vatten före desinfektion. Handtvätt innebär att man mekaniskt avlägsnar virus och sporer.

Undrar ni över något?

Kontakta oss via mejl