produkter

Ytdesinfektion

Information
Alkoholfri ytdesinfektion effektiv mot bakterier, virus och svamp. Bevisad effekt mot nya Corona-viruset, influensavirus och Norovirus.
Teknisk information
Utan alkohol, konserverings- och lösningsmedel
Eliminerar höljeförsedda virus som SARS-Cov-2-virus och influensa
Eliminerar Noro-virus och resistenta bakterier som MRSA, VRE, CRE och CRKP
Förebygger resistensutveckling hos bakterier
Miljövänligt utan skadliga restprodukter
Användningsområden
Tar bort dålig lukt orsakad av bakterieväxt
Lämplig att använda vid rengöring av alla föremål eller ytor som tål vatten
100 ml flaska, 1 l sprejflaska, 5 l dunk
Kan sprejas på ytan och låta lufttorka, ellerfukta en torkduk och torka av ytan
Är inte brandfarlig
Testad enligt EN 13697
Där du vill undvika giftiga rester på ytan
Där ytdesinfektion är framme på arbersplatsen
Lämpar sig vid hantering av livsmedel
Lämpar sig om du vill undvika alkohol av religiösa skäl

Hur produkten används

CleanPure Ytdesinfektion är lämpligt när en effektiv, snabb och skonsam desinfektion behövs.

Rengör ytan som ska desinficeras. Håll ca 50 cm avstånd och spraya området som ska desinficeras. Låt torka, exponeringstid på 5–15 minuter. Kan användas på alla föremål och ytor som tål vatten.

Alternativt kan ytdesinfektionen appliceras på en trasa för att desinficera området som skall behandlas. Låt torka.

Undrar ni över något?

Kontakta oss via mejl